Tjänster

Personliga bokförings- och redovisningstjänster för alla företag

Vår mångsidiga och pålitliga service omfattar alla finansiella delområden för små- och medelstora företag.

Ekonomiförvaltningstjänster

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Skattedeklaration
  • Löneberäkning och lagstadgade anmälningar
  • Fakturering
  • Projektledning, -bokföring och -rapportering
  • Skatterådgivning
  • Bolagsrättsliga ärenden
  • Givande av finansiella riktlinjer och råd

Månatliga rapporter levererar vi antingen på papper eller elektroniskt.