Kontaktuppgifter

Låt oss diskutera vidare!

Vi betjänar Dig:

Stina Rajala, vd., EBR, PHT
Mikko Sokka
Hanna Lindholm

förnamn.efternamn@auditmark.fi

Tel. 020 735 3500
Tel. 020 735 3501 / Stina
Tel. 020 735 3502 / Mikko
Tel. 020 735 3503 / Hanna
Fax 020 735 3509

Adress:
Kaskisgatan 6 a A 3
20700 ÅBO

Fo-nummer: 1019108-2