Aktuellt

Samfundsskattesatsen sjönk i början av 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Samfundsskattesatsen sjönk från 26 procent till 24,5 procent i början av 2012. Skatteförvaltningen har beaktat detta i förskottsdebetsedel för året 2012. Den nya förskottsdebetsedeln, med korrigerade förskottskatter, har skickats till samtliga skattepliktiga i början av året 2012.

Ändringar i mervärdesbeskattningen i början av 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Prenumerade tidningar och tidskrifter

Från början av året 2012 höjdes mervärdesskattesatsen som tillämpas på försäljning av tidningar och tidskrifter som prenumeras för minst en månads tid från 0 % till 9 %. Ändringen påverkar inte lösnummerförsäljning utan den skattesattsen är fortfarande 23 %.

Frisörtjänster samt små reparationstjänster

Mellan åren 2007 och 2011 tillämpades i Finland i experimentsyfte en sänkt mervärdesskattesats på frisörtjänster samt på små reparationstjänster (reparationstjänster på cyklar, skor, lädervaror, kläder och linnekläder). År 2012 fortsätter försöket inte längre utan momssatsen som tillämpas på frisörtjänster samt på små reparationstjänster är 23 %.

Ändring i arvs- och gåvobeskattningen 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

En ny skatteklass i den I-skatteklassen höjer beskattningen på arvs- och gåvoandelar mellan de närmaste släktningar. Arvs- och gåvoandelar som överstiger 200 000 euro beskattas enligt 16 % i stället för den tidigare 13 %. Den nya skatteklassen tillämpas på arvs- och gåvobeskattning år 2012.

 

Omvänd mervärdesskatteskyldighet inom byggbranschen

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Omvänd mervärdesskatteskyldighet inom byggbranschen trädde i kraft 1.4.2011. Den omvända mervärdesskatteskylldigheten tillämpas mellan näringsidkare då

  1. det är fråga om försäljning av byggtjänst
  2. köparen är en näringsidkare som säljer i lagen avsedda byggtjänster på annat sätt än tillfälligt

Tilläggsinformation kan hittas t.ex. från beskattarens detaljerade skatteanvisningar

God Alla hjärtans dag!

6.2.2012   //   Auditmark   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

God Alla hjärtans dag alla kunder och partners!