Ajankohtaista

Verovelvollisen veronumero

7.6.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Vuoden 2012 verokorttien yhteydessä kaikki luonnolliset henkilöt ovat saaneet itselleen veronumeron. Useimmilta veronumero ei vaadi minkäänlaisia toimenpiteitä.

Veronumero rakennustyömailla

Verohallinon tiedoituksen mukaan jokaisella uudella työmaalla, jossa työt aloitetaan 1.9.2012 alkaen tai sen jälkeen, kaikilla työntekijöillä on oltava nähtävillä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Vanhoilla työmailla veronumero henkilötunnisteessa on pakollinen vasta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.3.2013.

Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuoden 2012 alusta

7.6.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Sanoma- ja aikakauslehdet

Vuoden 2012 alusta vähintään kuukauden ajaksi tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien myyntiin sovellettava arvonlisäverokanta nousee 0 %:sta 9 %:iin. Lehtien irtonumeromyyntiin sovellettavaan arvonlisäverokantaan muutoksella ei ole vaikutusta, vaan verokanta on edelleen 23 %.

Parturi- ja kampaamopalvelut sekä pienet korjauspalvelut

Vuosina 2007-2011 sovellettiin Suomessa kokeiluluonteisesti alennettua verokantaa parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin (polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin kohdistuvat korjauspalvelut). Vuonna 2012 kokeilua ei enää jatketa vaan parturi- ja kampaamopalveluihin sekä pieniin korjauspalveluihin sovellettava verokanta on 23 %.

Muutos perintö- ja lahjaverotukseen 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Uusi veroporras I-veroluokassa kiristää lähisukulaisten välillä annettujen ja saatujen suurten perintö- ja lahjaosuuksien verotusta. Yli 200 000 euron ylittävää perintö- tai lahjaosuutta verotetaan 16 % mukaan aikaisemman 13 % sijaan. Uutta veroporrasta käytetään perintö- ja lahjaverotuksessa vuonna 2012.

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

7.6.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus tuli voimaan rakennusalalla 1.4.2011 alkaen. Käännettyä verovelvollisuuta sovelletaan elinkeinoharjoittajien välillä silloin kun

  1. myydään rakantamispalvelua
  2. ostajalle, joka muutoin kuin satunnaisesti myy lain tarkoittamaa rakentamispalvelua

Lisätietoa asiasta esim. Verottajan syventävät vero-ohjeet

 

Hyvää ystävänpäivää!

6.2.2012   //   Auditmark   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Hyvää ystävänpäivää kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille!