Ajankohtaista

Verotukseen tulossa muutoksia

12.6.2013   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Yhteisöverokantaa alennetaan vuoden 2014 alussa 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin. Samalla aikaa tehdä korotettuja poistoja ja T&K vähennyksiä lyhennetään. Edustuskulujen vähennysoikeus poistetaan kokonaan.

Osingot listaamattomasta yhtiöstä verotetaan 2014 alusta siten, että osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 8% vuotuisen tuoton osalta osinko on 25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa 150 000 euroon saakka. Tämän euromääräisen rajan ylittävä osa on 85 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. 8% vuotuisen tuoton ylittävä osinko verotetaan 85 prosenttisesti pääomatulona. Osinkoa ei enää missään tapauksessa veroteta ansiotulona.

Osingot pörssiyhtiöistä ovat jatkossa 85 prosentin osuudelta veronalaisia.

 

Yrittäjän työttömyysturvaan parannuksia

12.6.2013   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Yrittäjän ja hänen perheenjäsenensä mahdollisuuksia päästä työttömyysturvan piiriin on parannettu vuoden 2013 alusta. Samalla on poistettu yrittäjien ja palkansaajien sosiaaliturvan perusteettomia eroja.

Yritystoiminnan lopettamisen määritelmää on selkeytetty. Oleellinen muutos aiempaan on myös se, että yritystä ei enää tarvitse poistaa kaupparekisteristä vaan riittää, että yritystoiminta katsotaan lopetetuksi. Näin ollen yritystoiminnan jatkaminenkin helpottuu taloudellisen tilanteen niin salliessa. Yrittäjällä on myös mahdollisuus päästä työttömyysturvan piiriin heti toiminnan loppuessa ilman erillistä odotusaikaa.

Yrittäjän perheenjäsenen oikeutta työttömyysturvaan on myös laajennettu esimerkiksi lomautustilanteissa.

Oy Auditmark Ab toivottaa kaikille oikein Rauhallista Joulua!

19.12.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Olemme joululomalla 24.12.2012-1.1.2013 ja toivoitettavissa vain rajoitetusti.

Verovapaa kilometrikorvaus

5.11.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Verovapaan kilometrikorvauksen enimmäismäärä on muuttumassa vuoden 2013 alusta vaiheittain siten, että ensin verovapaasta kilometrikorvauksen enimmäismäärästä vähennetään 5% yksityisajojen osuutena. Nykytasolla muutos olisi 45 sentistä 43 senttiin.

Vuoden 2014 alusta korvausta muutettaisiin lisäksi siten, että 15 000 kilometrin ylittävälle osalle vahvistettaisiin erikseen verovapaa kilometrikorvauksen enimmäismäärä. Tältä osin verovapaa määrä olisi 55% laskennallisesta kilometrikorvauksen enimmäismäärästä, joka nykytasolla vastaa alennusta 45 sentistä 25 senttiin.

Ajomäärään perustuva leikkuri ei olisi ehdoton, vaan verovapaasti voitaisiin maksaa ajomäärää vastaava euromääräinen enimmäismäärä niissäkin tapauksissa, joissa ensimmäiseltä 15 000 kilometrilta maksettu korvaus on alittanut verohallinnon salliman enimmäismäärän.

 

Verohallinnon uutiskirje yritysasiakkaille

5.11.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Yritysasiakas voi tilata verohallinnolta maksuttoman uutiskirjeen, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa. Uutiskirjeessä kerrotaan esimerkiksi ajankohtaisista asioista ja tulevista muutoksista.

Voit tutustua ja tilata uutiskirjeen täältä.

Työttömyysvakuutusrahasto

5.11.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Työttömyysvakuutusten perintä siirtyy vuonna 2013 suoraan Työttömyysvakuutusrahastolle. Tähän asti vakuutusyhtiöt ovat perineet vakuutusmaksut ja tilittäneet ne Työttömyysvakuutusrahastolle. Tavoitteena on selkeyttää työttömyysvakuutusten hoitoa keskittämällä palvelu suoraan rahastolle.

Palkanmaksajille järjestely ei aiheuta muita muutoksia kuin, että jatkossa Työttömyysvakuutusrahasto perii ennakkomaksut sekä palkkailmoitukset pitää toimittaa Työttömyysvakuutusrahastolle.

KELAn sairauspäiväraha

5.11.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

KELAn sairauspäivärahan hakuaika on 1.6.2012 alkaen 2 kuukautta.

Muutoksia pääomatulojen verotukseen 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Pääomatulojen verokanta nousee 1.1.2012 alkaen 28 %:sta 30 %:iin. Samalla pääomatulojen verotusta on porrastettu ja yli 50 000 euron menevät pääomatulot verotetaan 32 % mukaan.

Verovapaat osingot

1.1.2012 alkaen on myös listaamattomista yhtiöistä saatujen verovapaiden pääomaosinkojen enimmäismäärä alennettu 90 000 eurosta 60 000 euroon per verovuosi. Raja on verovelvolliskohtainen ei yrityskohtainen.

Yhteisöverokanta laski vuoden 2012 alussa

7.6.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Yhteisöverokanta laski vuoden 2012 alussa 26 prosentista 24,5 prosenttiin. Verohallinto on huomioinut tämän ennakkoverolipuissa vuodelle 2012 toimittamalla uudet veroliput vuoden 2012 alussa.

Arvonlisäverokantoihin tulossa 1 % korotus

7.6.2012   //   Stina   //   Ajankohtaista  //  Ei kommentteja

Keväällä 2012 hallitus on tehnyt päätöksen nostaa kaikkia arvonlisäverokantoja 1 prosenttiyksiköllä. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa nousee siis 24 prosenttiin. Muutoksen aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.