Företagarens arbetslöshetsskydd förbättras

12.6.2013   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Företagarens och företagarens familjemedlems möjligheter att få arbetslöshetsskydd har förbättrats i början av 2013. Samtidigt har man avskaffat omotiverade skillnader i företagarens och löntagares socialskydd.

Definition på nedläggning av företagsverksamhet har förenklats. En väsentlig ändring gentemot tidigare gällande är att man inte längre tvingas avregistrera företaget i handelsregister, utan det räcker till att verksamheten har nedlaggts. På det viset förenklas också fortsättnigen av företagsverksamhet om det ekonomiska läget så tillåter. Företagaren har också möjlighet till arbetslöshetsskydd genast verksamheten avbrytts utan en skilld väntetid.

Företagarens familjemedlems rätt till arbetslöshetsskydd har också förbättrats t.ex. vid permitteringar.

Kommentoi