Ändringar gällande beskattning

12.6.2013   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Samfundsskattesattsen ändras från 24,5% till 20%. Samtidigt förkortas tiden att göra förhöjda avskrivningar samt undersöknings- och utvecklingsavdrag. Avdragsrätt för representationskostnader avläggs helt.

Dividender från icke-noterade bolag: utdelning som motsvarar 8% årlig avkastning beräknat på aktiens matematiska värde beskattas 25-procentigt som kapitalinkomst upptill 150 000 euro. Utdelning som överstiger gränsen beskattas 85-procentigt som kapitalinkomst. Utdelning som överstiger 8% årlig avkastning beskattas 85-procentigt som kapitalinkomst. Dividend betraktas inte längre som förvärvsinkomst vid något skede

85% av dividender från börsnoteradebolag beskattas som kapitalinkomst.

Kommentoi