Skattefri kilometerersättning

5.11.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Maximibelopp för skattefri kilometerersättning ändras från början av 2013 stegvis. Först minskas den skattefria kilometerersättningen år 2013 med 5%. Minskningen beräknas motsvara andel av privatkörning. Med nuvarande läget skulle ändringen vara från 45 cent till 43 cent.

Från början av år 2014 skulle ersättningen ännu ändras så att skatteförvaltningen skulle fastställa skillt ett maximibelopp för kilometerersättningen som betalas för de kilometer som överskrider 15 000 km. För den överstigande delen skulle ersättningen vara 55% av den kalkymässiga maximibeloppet, vilket i nuläget motsvarar minskning från 45 cent till 25 cent.

15 000 kilometers gräns skulle inte vara definitiv, utan man kunde betala skattefri ersättning upp till det beloppet som motsvarar det euromässiga maximibeloppet. Detta betyder att i de fallen ersättningen för de första 15 000 kilometer har understigit skatteförvaltningens maximibelopp kan man få högre kilometerersättning så länge det euromässiga maximibeloppet nås.

Kommentoi