Arbetslöshetsförsäkringsfonden

5.11.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Arbetslöshetsförsäkringsfonden uppbär direkt arbetslöshetsförsäkringsavgifter f.o.m. år 2013. Hittills har försäkringsbolagen uppburit försäkrinsavgifterna och betalat dem vidare till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Syfte är att förenkla skötsel av arbetslöshetsförsäkringar genom att centralisera betjäning direkt till fonden.

Till lönebetalare orsakar centarliseringen inga andra åtgärder än att i framtiden uppbär Arbetslöshetsförsäkringsfonden direkt förskottsbetalningar samt att löneanmälan skall göras direkt till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Kommentoi