Skattenummer

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Alla finländare har fått ett skattenummer i samband med sitt skattekort 2012. Också utlänningar som får skattekort i Finland har fått ett eget skattenummer. Skattenumret orsakar inga åtgärder för största delen av de skatteskyldiga.

Skattenummer på byggarbetsplats

Skatteförvaltningen informerar att alla som arbetar på en byggarbetsplats skall ha ett synlig personkort, i vilket skattenumret också har antecknats. På nya byggarbetsplatser träder ändringen i kraft 1.9.2012. På gamla byggarbetsplatser skall skattenumret vara antecknat efter en övergångsperiod, senast 1.3.2013.

Kommentoi