Samfundsskattesatsen sjönk i början av 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Samfundsskattesatsen sjönk från 26 procent till 24,5 procent i början av 2012. Skatteförvaltningen har beaktat detta i förskottsdebetsedel för året 2012. Den nya förskottsdebetsedeln, med korrigerade förskottskatter, har skickats till samtliga skattepliktiga i början av året 2012.

Kommentoi