Ändringar i mervärdesbeskattningen i början av 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Prenumerade tidningar och tidskrifter

Från början av året 2012 höjdes mervärdesskattesatsen som tillämpas på försäljning av tidningar och tidskrifter som prenumeras för minst en månads tid från 0 % till 9 %. Ändringen påverkar inte lösnummerförsäljning utan den skattesattsen är fortfarande 23 %.

Frisörtjänster samt små reparationstjänster

Mellan åren 2007 och 2011 tillämpades i Finland i experimentsyfte en sänkt mervärdesskattesats på frisörtjänster samt på små reparationstjänster (reparationstjänster på cyklar, skor, lädervaror, kläder och linnekläder). År 2012 fortsätter försöket inte längre utan momssatsen som tillämpas på frisörtjänster samt på små reparationstjänster är 23 %.

Kommentoi