Ändringar i beskattningen av kapitalinkomster 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Skattesatsen på kapitalinkomster höjs f.o.m. 1.1.2012 från 28 % till 30%. Samtidigt blir beskattning av kapitalinkomster progressiv. Kapitalinkomster som överskrider 50 000 euro beskattas med 32 %.

Skattefria dividender

F.o.m. 1.1.2012 har maksimibeloppet på skattefria kapitalinkomstdividender, som lyfts ut från icke listade bolag, sjunkit från 90 000 euro till 60 000 euro per skatteår. Gränsen tillämpas per skattskyldig, inte per bolag.

Kommentoi