Ändring i arvs- och gåvobeskattningen 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

En ny skatteklass i den I-skatteklassen höjer beskattningen på arvs- och gåvoandelar mellan de närmaste släktningar. Arvs- och gåvoandelar som överstiger 200 000 euro beskattas enligt 16 % i stället för den tidigare 13 %. Den nya skatteklassen tillämpas på arvs- och gåvobeskattning år 2012.

 

Kommentoi